گلدمنایت

گلدمنایت(Goldmanite):  2(Ca(V,Al,Fe3+)  (SiO4

 

رخداد:

در سنگ های رسوبی همرا با وانادیوم یا در تماس با شیل های کربن دار و آهکی دگرگونی و ماسه سنگ ها یافت می شود. همچنین در اسکارن های مگنتیت دار یافت می شود. نوع منطقه ناحیه ی Laguna می باشد از شرکتCibola در نیو مکزیکو. همچنین در Otjosondu وUsakos در نامیبیا نیز رخ می دهد. در منطقه ی Hazaribagh  در هند، این گارنت کمیاب به صورت توده های شیشه ای قهوه ای مانند رخ می دهند. همچنین در ناحیه های دیگر هند مانند Bihar ، Netra، Balaghat ، Madhya Prades نیز رخ داده است.  این گارنت به صورت زرد تیره و زرد مایل به قرمز نیز گزارش شده است.

 

خواص:

محلول جامد (Solid Inclusion) بین آندرادایت و grossular وگلدمنایت وجود دارد. منگنز می تواند جانشین کلسیم شود و یک گلدمنایت وجود دارد که به عضو پایانی فرضی yamatoite Mn3V2 (SiO4)2  تمایل و کشش دارد. همچنین وانادیوم در spessartine  و pyrope می تواند با آلومینیوم جانشین شود و یک گارنت با رنگ متفاوت تولید کنند. وانادیوم های ایدیوکوماتیک (خود رنگ)، سبز تیره تا سبز قهوه ای یا سبز علفی را به وجود می آورند.

در انوع طبیعی ضریب شکست  1.792-1.834و در انواع مصنوعی ضریب شکست 1.834 است، برای موارد منگنزدار نیز 1.855 است.

وزن مخصوص آن 3.765 محاسبه شده است.

  اجزاء کوچک در گارنت ها گزارش شده است مانند وانادیوم در tsavorite.

 

 

 

منابع:

Gems-6th ed , by Michael O'Donoghue


این محصول را به اشتراک بگذارید: