کالدرایت

 

نام کالدرایت (Calderite) توسط CNMMN از  IMA تایید شده است. این نام بعد از جیمز کالدر، از اولین نویسندگان زمین شناسی هند گذاشته شد؛در ابتدا این نام به سنگ اعمال شد، سپس به مواد معدنی که به صورت غالب آن را دارند منتقل شد. کالدرایت دارای ترکیب شیمیایی (Mn2+,Ca)3(Fe3+,Al)2(SiO4)3 است.

پیدایش:

در مناطق حاوی سیلیکات آهن دگرگونی و ساختار های غنی از منگنز یافت می شود. نوع محل های آن Otjosondu و Usakos در نامیبیا است. در Katkamsandi، ناحیه ی Hazaribagh در هند، این گارنت کمیاب به صورت توده های شیشه ای مایل به قهوه ای به شکل افشان در منشاء رخ می دهد. علاوه بر این در Bihar و Netra در ناحیه ی Balaghat، Madhya Pradesh، در هند نیز انواع زرد تیره تا زرد مایل به قرمز گزارش شده است.

 

 

خواص:

در حالی که ترکیبات نزدیک به کالدرایت ایده آل ناشناخته است، ولی یک محلول جامد بین کلراید، اندریدیت و اسپاسسترین وجود دارد. بنابراین مولکول کالدرایت بیشتر در اندردایت کالدرایت و اسپاسسترین کالدرایت یافت می شود، جایی که حضور آن بر خواص این گونه ها اثر می گذارد. شاخص انکسار - 1.872-1.890 (طبیعی) و 1.97 (برای کالدرایت خالص محاسبه شده است) می باشد. دارای وزن مخصوص 4.45 (کالدرایت خالص) است که در هیچ ماده ی گوهری تا به حال گزارش نشده است.

 

 

منابع:

Gems-6th ed , by Michael O'Donoghue

 

 


کلمات کلیدی:

این محصول را به اشتراک بگذارید: