البایت

رنگ های البایت به دلیل وجود یک سری عناصر ردیاب هستند: آنتونی و دیگران در سال 1995،0.11%   عناصر ردیاب شاملFeO  و MnO و0.04%  هم TiO2  را در تورمالین ثبت کردند. که Fe2+ رنگ سبز و Fe3+  عامل رنگ آبی است؛ Mn2+ رنگ صورتی و Mn3+ رنگ قرمز را موجب می شود. Cu2+ رنگ آبی خوشایند تورمالین پارایبا (Paraiba) را ایجاد می کند.Ti4+  و Fe2+ عامل رنگ زرد است. رنگ های قرمز تیره تر به علت نقص ایجاد شده در بلور در اثر تشعشعات است. البایت زرد در ماداگاسکار با درصد وزنی 8.9% MnO  گزارش شده است. در منطقه ای در Tsilaisina تعداد نامشخص زیادی نام برای این رنگ تورمالین گذاشته شده است.

با وجود طیف وسیعی از رنگ ها، هیچ طیف جذبی که برای تورمالین واقعا مفید باشد پیدا نشده است، اگرچه برخی سنگ های قرمز ممکن است دو نوار باریک در 458 و 450 نانومتری در آبی نشان دهد.

در تورمالین سبز بیشتر جذب قرمز در محدوده 640 نانومتر  به همراه یک نوار باریک آهن در 497 نانومتری آبی نشان می دهد. این نوار همچنان می تواند در تورمالین سیز یافت شود.

منطقه بندی رنگی با ظاهر آشنای هندوانه با رنگ قرمز در مرکز و سبز در دور آن یک ویژگی از البایت است، علت آن وجود بیشتر از یک مرحله در حین تشکیل است که شامل تغییر ترکیب در طی رشد بلور است. در پرتوهای معمولی (Ordinary ray) بلور رنگ های خنثی در محدوده صورتی تا سبز کمرنگ و رنگ های آبی کمرنگ تا آبی تیره نشان می دهد و در extraordinary ray بلور می تواند بی رنگ، زرد، زیتون آبی یا متمایل به ارغوانی باشد.

 

 

منابع:

 

(Glossary of Obsolete Mineral Names, 2000).

Gems-6th ed , by Michael O'Donoghue

Anthony et al. (1995)

Dictionary of Gems and Gemology by M,Manutchehr-Danai second eddiion 2005


این محصول را به اشتراک بگذارید: