نرخ قیمت الماس (جدول راپاپورت)

در سال 1976 برای اولین بار مارتین راپاپورت (Martin Rapaport) جدولی را ارائه کرد تا بر اساس 4 فاکتور؛ رنگ (Color)، پاکی (Calarity)، تراش (Cut)، وزن بر حسب قیراط (Carat Weight) که اصطلاحا آن را  4C 's می نامند، استانداردهایی برای الماس های بی رنگ مرغوب رعایت شود. و در سال 1978 یک لیست قیمت بر مبنای همین استانداردها تهیه شد و به افتخار ایشان جدول راپاپورت نام گرفت. امروزه این جدول معیاری است برای تعیین قیمت الماس های بی رنگ با وزن بین 0.01Ct تا 10.99Ct است. این لیست ها هر هفته ارائه می گردند. برای الماس های با تراش گرد برلیان از لیست Round و برای انواع دیگر تراش ها از لیست Pear می توان قیمت الماس مورد نظر را تعیین کرد. البته لیست سومی نیز وجود دارد که با نام Parcel  ارائه می شود. این لیست برای تعیین قیمت الماس های Melee (به الماس های ریزی گفته می شود که به صورت پک هایی که به پارسل معروف اند ارائه می شوند.) کاربرد دارد. البته توجه داشته باشید که با توجه به عواملی مانند؛ وزن، شکل تراش و کیفیت و ... همواره الماس های سفید که در این طبقه بندی جای می گیرند با درصدی تخفیف به فروش می رسند. که با توجه به عوامل ذکر شده این درصد تخفیف مقدار متغیری دارد.

نحوه استفاده از جدول راپاپورت:

به منظور استفاده از این جدول باید 4 استاندارد تعیین شده در جدول راپاپورت را در اختیار داشته باشید. که این استاندارد ها در شناسنامه های صادر شده توسط موسسات GIA و HRD موجود است و با در اختیار داشتن آنها می توانید به روش زیر و در 6 گام قیمت الماس مورد نظر خود را تعیین کنید. با فرض در اختیار داشتن الماسی با مشخصات زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام اول: با توجه به نوع تراش الماس مورد نظر ابتدا لیست مناسب را انتخاب کنید. (با توجه به اینکه تراش الماس مورد نظر غیر از تراش گرد است از لیست Pear استفاده می کنیم.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام دوم:  سپس با توجه به وزن آن، از محدوده های مختلف وزنی که در جدول راپاپورت ارائه شده محدوده مناسب را انتخاب کنید. ( با توجه به وزن 3.02Ct  محدوده وزنی مناسب برای استفاده ما، بازه ی وزنی بین 3.00Ct تا 3.99Ct است.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر محدوده وزنی شامل سطرها و ستون هایی است که هر سطر درجه رنگی و هر ستون درجه پاکی را مشخص می کند، حال گام های بعدی را در نظر بگیرید.

گام سوم:  دراین گام با توجه به درجه کیفی رنگ الماس (از D تا M متغیر است) مورد نظر که در شناسنامه آن قید شده سطر مربوطه را در نظر بگیرید. (با توجه به کیفیت قید شده در شناسنامه که D  است سطر اول را در نظر می گیریم.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام چهارم: ستون ها بیانگر میزان پاکی هستند (از IF تا  VS1 وتا I3 ادامه دارد.) که با توجه به درجه پاکی قید شده در شناسنامه ستون مناسب را انتخاب کنید.(ستون مربوط به درجه پاکی VS1 را که ستون 4 جدول است را با توجه به پاکی قید شده در شناسنامه انتخاب می کنیم.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام پنجم: محل تقاطع سطر و ستون مورد نظر یک عدد است که با ضرب آن در عدد 100 قیمت هر قیراط از الماس با آن مشخصات تعیین می گردد. (حاصل تقاطع سطر و ستون  به دست آمده از گام های سوم و چهارم عدد 295 (طبق جدول راپاپورت 12/28/18) است که در 100 ضرب می کنیم، حاصل 29500 دلار می شود که قیمت یک قیراط الماس با این شناسنامه است.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام ششم: با ضرب کردن عدد به دست آمده در گام پنجم در وزن دقیق قید شده در شناسنامه، قیمت دقیق الماس مورد نظر محاسبه می گردد.( 29500 را در 3.02 که وزن دقیق سنگ است ضرب می کنیم، حاصل 89090 دلار می شود که قیمت دقیق الماس دارای این شناسنامه بر اساس جدول راپاپورت است.)

جهت دانلود جدول راپاپورت برای تراش گرد (Round)، اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود جدول راپاپورت برای انواع تراش ها (غیر از تراش گرد (Pear))، اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

بازگشت