نامگذاری الماس نادر ۱۷۵۸ قیراطی

نامگذاری بزرگترین الماس نتراشیده ای که تا کنون در بوتسوانا کشف شده است در طی یک جلسه عمومی که توسط شرکت لوکارا برگزار شد، انجام شد. 

این شرکت در نهایت از بین ۲۲۰۰۰ اسم ارسالی، نام Sewelo که در زبان محلی به معنی "نادر پیدا شده" است، را برای این الماس ۱۷۵۸ قیراطی برگزید. 

ایرا توماس، رئیس شرکت لوکارا هفته گذشته گفت: بزرگترین الماس کشف شده ی تاریخ بوتسوانا، در یک جشن موفق توسط مردم این کشور انتخاب شد. 

 

بازگشت