افزایش درآمد Lulo در سه ماهه دوم

شرکت لوکاپا دایمند روز دوشنبه گفت که فروش الماس ها نتراشیده این شرکت از معدن Lulo دوبرابر شده و به مقدار ۱۰ میلیون دلار در سه ماهه دوم رسیده است که منعکس کننده افزایش حجم و قیمت متوسط الماس است. 

حجم فروش با ۶۳ درصد افزایش به میزان ۵۵۷۳ قیراط رسید و میانگین قیمت نیز با ۲۲ درصد افزایش به ۱۸۰۰ دلار به ازای هر قیراط الماس رسید. معدنچی توضیح داد که حجم فروش از آنگولا ۲۴ درصد کاهش داشته و به ۳۸۶۴ قیراط رسیده است که در نتیجه ی تصمیم شرکت برای تمرکز استخراج از قسمت های با میزان الماس کمتر معدن است. 

در طول سه ماه تا پایان 30 ژوئن، لوکاپا 124 سنگ را با وزن بیش از 4.8 قیراط از لولو کشف کرد. 45 سنگ خاص با اندازه بالاتر از 10.8 قیراط که بزرگترین آنها الماس سفید با کیفیت بالا و 130 قیراطی بود.

 

 

بازگشت