کشف الماس ۱۴۰ قیراطی

کمپانی جم دایمند، از کشف یک الماس ۱۴۰ قیراطی سفید خبر داد که دومین الماس با وزن بالای صد قیراط کشف شده در سال جاری در این شرکت است. 

طبق اعلام این شرکت، این سنگ با کیفیت عالی در ۶ جولای در معدن لستنگ، واقع در لسوتو کشف شد. در ماه مارس نیز یک الماس ۱۶۱ قیراطی در این نهشته کشف شده بود. 

معدنچیان اخیرا کشف دو الماس زرد بالای صد قیراط را گزارش داده بودند. یکی در ماه مارس با وزن ۱۳۴ قیراط و دیگری در ماه گذشته با وزن ۱۳۵ قیراط. 

بنابراین در کل جم دایمند ۴ الماس با وزن بالای صد قیراط را در سال جاری کشف کرده است. در سال ۲۰۱۸ آنها ۱۵ الماس با وزن بالای ۱۰۰ قیراط را کشف کرده بودند. 

بازگشت